VATTENSKOTERBEVIS

SKAFFA DITT FÖRARBEVIS FÖR VATTENSKOTER HOS OSS

SKAFFA DITT FÖRARBEVIS FÖR VATTENSKOTER HOS OSS. ANMÄL DIG HÄR

Från och med 1 maj 2022 är det lagkrav på att man skall ha förarbevis för vattenskoter. Skaffa ditt förarbevis för vattenskoter hos oss. Vi erbjuder er möjligheten att göra den teoretiska delen av utbildningen online för att sedan "köra" upp i Sundsvall.

PRIS FÖR UTBILDNINGEN
FÖRARBEVIS VATTENSKOTER


5 100 SEK/ Person

Förarbevis för vattenskoter

 

Vattenskoter är en typ av båt som har fått en bred publik mycket på grund av dess praktiska egenskaper som lätt att förvara, sjösätta, transportera, smidigt transportmedel och framför allt så möjliggör det ett fantastiskt roligt sätt att vara ute på sjön.

Utvecklingen har exploderat och antalet utövare växer för varje år.

Dock har tillgängligheten gjort att många med bristande kunskaper om att vara på sjön för att obegränsat kunnat utöva friheten som vattenskoter erbjuder, vilket har medför att riskerna för sig själv och omgivningen har ökat.

Höga hastigheter och ofta under sommaren många som skall samsas på sjön gör att olycksfallstillbuden ökar.

Den efterlängtade semestern med avkoppling och ledighet kan snabbt förvandlas till ohälsa på grund av missnöje med bristande respekt från ”buskörning” med bland annat vattenskotrar, vilket har gjort att det till viss del fått en stämpel på sig att vara något negativt.

Med anledningen av de ökade antalet olyckor med vattenskotrar och den negativa bilden av hur framfarten med vattenskoter sker, så har lagstiftaren upprättat en styrande lagstiftning, där ett av kraven är att för att få framföra en vattenskoter så krävs det att man har dokumenterade kunskaper och färdigheter. Reglerna kommer att träda i kraft från och med 1 maj 2022 och där ett av kraven är förarbevis för vattenskoter.

 

Vem bestämmer vad utbildningen förarbevis för vattenskoter skall innehålla?

Transportstyrelsen har utfärdat föreskrifter (TSFS 2021:51) för vad utbildningen förarbevis för vattenskoter skall innehålla.

 

Varför skall man ha förarbevis för vattenskoter?

Man kan väl säga att det finns två svar på den frågan: Först så är det ett lagkrav från den 1 maj 2022 att man skall ha förarbevis för vattenskoter, men det är ju inte så motiverande att det är ett lagkrav. Om man i stället ser till det andra svaret på frågan, så om man har kunskaperna som man får när man går utbildningen förarbevis för vattenskoter, så förebygger man olycksfall, man får insikt i vilket ansvar man har, man värnar om medmänniskor i sin omgivning, man får förståelse för djur och natur med andra ord alla blir gladare och nöjdare och det höjer motivationen att gå utbildningen förarbevis för vattenskoter.

Här har vi listat några saker man alltid bör tänka på att göra;

 • Veta vilka sjövägsregler som gäller och också följa dem. Reglerna gäller även för vattenskoterförare.
  Anpassa farten efter hastighetsbegränsningarna, yttre förhållanden och din egen förmåga.
 • Försäkra dig om väderförhållanden.
 • Planera färdvägen och informera någon i land om viktig information som resmål, när du förväntas anlända, igenkänning tecken så som klädsel, färg på vattenskotern osv.
 • Visa hänsyn till omgivningen. Kör inte inom naturskyddsområden och andra områden där man kan påverka djurlivet.
 • Använd säkerhetsutrustning som tex dödmansgreppet.
 • Alltid ha en flytväst på sig (och lämplig klädsel).
 • Med passagerare på vattenskotern kommer den ha andra köregenskaper. Informera och utbilda passageraren om hur den skall agera på skotern.
 • Tänk på att vattenjetstrålen är mycket kraftig och kan orsaka skador om man kommer för nära utblåset med händer och fötter.
 • Vid en eventuell olycka, skall man i första hand vara kvar vid vattenskotern.

 

Hur ser kursupplägget på förarbevis för vattenskoter ut?

I dagens stressade miljö och inte minst med avseende på hur det har sett ut under Corona epidemin, så är utbildningen upplagt med tre olika block där den första bedrivs som e-utbildning via självstudier. Delmoment två består av en lärarledd e-utbildning som avslutas med ett teoretiskt kunskapsprov. Sista delen av förarbevis för vattenskoter sker genom praktiska övningar med vattenskotern.

 

Kan alla genomföra utbildningen förarbevis för vattenskoter?

Utbildningen är öppen för alla, men man måste ha fyllt 15 år innan genomgången utbildning förarbevis för vattenskoter.

 

Måste man ha en egen vattenskoter för att gå utbildningen förarbevis för vattenskoter?

Egen vattenskoter är inget krav för att gå utbildningen förarbevis för vattenskoter, utan det kan tillhandahållas av utbildaren beroende vilket paket man väljer.

 

Hur länge gäller ett förarbevis för vattenskoter?

Förarbevis för vattenskoter har ingen begränsad tidslängd, men precis som allt annat med fordon, så kan tex vid rattonykterhet/sjöfylla, förarbevis för vattenskoter återkallas.

 

Vem utfärdar förarbevis för vattenskoter?

Efter genomgången godkänd utbildning förarbevis för vattenskoter, så får man ett utbildningsbevis, som tillsändes Transportstyrelsen och där man då mot en kostnad (f.n. 300 kr) få förarbevis för vattenskoter. Givetvis så genomför Transportstyrelsen också en lämplighetsbedömning.

 

Hur länge är giltighetstiden för utbildningen förarbevis för vattenskoter?

 

Man har två år på sig att ansöka om förarbevis för vattenskoter efter genomgången godkänd utbildning. Om man inte ansöker hos Transportstyrelsen innan två år, så måste man göra om utbildningen.

 

Måste man alltid ha på sig förarbevis för vattenskoter under färd med vattenskotern?

Förarbeviset för vattenskoter kan utfärdas digitalt och/eller som ett fysiskt förarbevis och så länge man kan identifiera sig, så kan man styrka att man har ett förarbevis för vattenskoter.


PRIS FÖR UTBILDNINGEN
FÖRARBEVIS VATTENSKOTER

5 100 SEK/ Person